Erasmus+ 2019

Örömmel tudatjuk veletek, hogy pályázatot nyertünk a Tempus Közalapítvány Erasmus+ program keretében.

A páláyzatunk címe: A Kapcsolódó Nevelés megerősítése itthon és Európában

Az egyesületünk fő célkitűzései az európai mobilitások és együttműködések terén:
1. Tudásmegosztás, a Kapcsolódó Nevelés szemléletmódjának tanítása a régióban és Európában – ezen belül a külföldön élő magyar anyanyelvű szülők elérése (Szlovákia, Vajdaság – nem a pályázatból, Románia, Anglia)

2. Szervezetfejlesztés: mi magunkat “visionary organisation”-ként határozzuk meg, ahol általunk vallott alapvető értékek mentén igyekezünk építeni és működtetni a szervezetünket, úgy mint pl.: személyesség, pozitív vízió, empowerment, átláthatóság, egyenlőség (nem hierarchikus viszonyok), egymás támogatása és inklúzió. Mindez nem olyan modell, amire sok jó példát látnánk itthon, viszont találtunk külföldi szervezeteket, ahol ezekkel az értékekkel összhangban lévő “leadership” modellt
tanulhatunk.

3. Folyamatos tanulás, továbbképződés. (Leendő) oktatóinknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy itthon nem elérhető tudásra, tapasztalatra tehessenek szert, és szeretnénk, ha a tanultakat itthon megosztanák. Mindez inspirál, növeli az egyesülethez való kötődést, és részben ellentételezi a sok önkéntes munkát. Nem utolsó sorban a meglátogatott helyekkel igyekezünk további együttműködéseket kialakítani, alkalmakat keresni a Kapcsolódó Nevelés bemutatására.

4. Módszertani fejlesztések. A Kapcsolódó Nevelés egyes módszereinek mélyebb, illetve más megközelítésű megismerése, a tanultaknak az oktatóképzésbe való beépítése. Ilyenek például a történet mondás, a nevettetés, a test intelligenciájának előhívása, az érzelmek kioldásának, illetve az önmagunkkal való kapcsolat megtalálásának technikái.