Oktatás és támogatás a pozitív gyereknevelésért

Parenting+: Oktatás és támogatás a pozitív gyereknevelésért

Általános célkitűzés
A Parenting+ projekt célja a szülők szülői kompetenciáinak fejlesztése a szülők támogatásának egy olyan átfogó modelljével, ami már a várandósság során elkezdődik. A projekt során fejlesztett applikációk (és a projekt során felkészített segítő szakemberek) segítségével a szülők hiteles és a pozitív szülői magatartást támogató információkat kapnak annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. A projekt során kidolgozott szolgáltatások a várandósságtól a kisgyermek 3 éves koráig kísérik a családokat.

Konkrét célkitűzések
– innovatív, bizonyítékokon alapuló tantervek létrehozása a szülés utáni időszakra és a szülői szerepvállalásra vonatkozóan
– olyan oktatók csoportjának képzése, akik helyben magas színvonalú, korszerű szülőknek szóló oktatást és támogatást nyújtanak a szülés, a szülés utáni időszak és a szülői szerepvállalás terén
– a szülők tájékoztatása és oktatása különböző médiumok és oktatási módszerek segítségével, azzal a céllal, hogy a nehezebben elérhető területeket és társadalmi csoportokat is elérjék
– a partnerszervezetek kompetenciáinak és készségeinek növelése a felnőttképzés nyújtása és a nemzetközi projektek végrehajtása terén.

A projekt leírása
Egy előző felnőttképzési projekt kapcsán (3P+: pozitív terhesség, szülés és szülés utáni időszak) a projektpartnerek felismerték, hogy a szülőknek a korai szülői lét ezen időszakán túl is szükségük van támogatásra. Öt uniós országból állítottak össze egy csapatot, amelyet azért választottak ki, mert a szülők között ebben az öt országban hasonlóságok vannak:

1. A legtöbbjük a mediterrán és közép-európai kultúrákban nőtt fel, amelyek hagyományosan a generációkon át öröklődő, és még mindig nagyrészt elfogadhatónak és legitimnek tekintett autoriter szülői modellre támaszkodnak, amely magában foglalja a fizikai és verbális büntetést;

2. A felhasználók a folyamatosan bővülő információk, megközelítések, technológiák és médiumok korában váltak szülővé, amelyek a két egymást kizáró fegyelmezési modell, a tekintélyelvű és a megengedő modell mítoszát táplálják, mintha ez lenne az egyetlen. Az ellentmondásos bizonyítékok e tengerében a szülők fogékonyak a megbízhatatlan információkra, vagy bizalmatlanná válnak a szülői nevelésben bekövetkezett változásokkal szemben;

3. A szülők azt mondják, hogy összezavarodtak, túlterheltek, és szükségük van arra, hogy biztonságos környezetben fejlesszék szülői készségeiket; emellett magasabb szintű média- és digitális írástudásra van szükségük, hogy felkészüljenek a digitális korban való szülői tevékenységre.

Kutatások kimutatták, hogy a szülők már a gyermekük születése előtt kialakítják a szülői szereppel kapcsolatos előítéleteiket és véleményüket, ezért elengedhetetlen, hogy már akkor elkezdjünk velük dolgozni, amikor érdeklődnek a szülőséggel kapcsolatos üzenetek iránt – és ott érjük el őket, ahol vannak – a mobil digitális eszközökön és a helyi közösségükben.

Ezért a projekt két új, innovatív felnőttképzési tantervet készített a szülés utáni támogatásra és a 0 és 3 év közötti gyermekeket nevelő szülők támogatására (a tantervek innen és innen tölthetőek le), 25 új oktatót képezett ki a partnerországokból a gyermekágy és a kisgyerekes időszak alatti támogatás nyújtására, valamint új, innovatív digitális eszközt hozott létre a háromévesnél fiatalabb gyermekek szüleinek támogatására (Growing.app).

A magyar partnerszervezet ezen túl magyarul is elérhetővé tette a 3P+ projekt során megszületett Expecting.app mobilapplikációt, ami a várandósság alatt támogatja a családokat.

A projekt minden résztvevőt (szülőket, szakértőket, pedagógusokat, partnereket és érdekelt feleket) képessé tesz arra, hogy fejlesszék szülői készségeiket, ismereteiket a szülészeti ellátásról, a gyereknevelésről és a szülők igényeiről, a végső cél pedig a gyereknevelés átalakítása és a családok és gyermekek életminőségének javítása.